Programmet i sin helhet hittar ni här

EHFF informationstillfälle, Vasa 7.3.2017
Informations och diskussionstillfälle om möjligheter för stöd och stödvillkor från Europeiska havsoch fiskerifonden. Information också om aktörspecifika kvoter för laxfiske. Tillfället är riktat för
fiskare, fiskförädlare och andra företagare inom fiske.
Tillfället är tvåspråkigt.
Tidpunkt: 7.3. kl. 12-15
Plats: Hotell Tropiclandia, mötesutrymme Panorama, Lemmenpolku 3, 65170 Vasa
Avslutningskaffe; möjligheter till lunch med egen bekostnad före tillfället
12.00-12.15 Öppning, Kari Ranta-Aho NMT-centralen
12.15-13.00 Möjligheter för stöd och stödvillkor via EHFF, Jukka Lähde NMT-centralen
13.00-13.30 Aktörspecifika kvoter för laxfiske, Lars Sundqvist NMT-centralen
13.30-14.00 Vad skall man beakta då man söker utbetalning av EHFF stöd, Tom Morney Utvecklings
och servicecenter vid NTM-centralen
14.00- 14.20 Möjligheter till lokal utveckling via aktionsgrupp, Jessica Sundman KAG
14.20-15.00 Hur har EHFF varit till hjälp, Österbottens Fiskarförbund ja Företagshuset Dynamo
15.00-15.15 Slutdiskussion, Kari Ranta-Aho NMT-centralen
Avslutningskaffe
Anmälan via länken nedan:
https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-tapahtumaan-kaksikielinen---EMKRtiedotuskiertue-Vaasa-7.3.2017---kopio