Annons vecka 7 som pdf

Information från Kävlinge kommun
Vecka 7 | 2017
Demenskurs för
dig som är anhörig
till någon med
minnesproblem
I mars startar en kurs för dig
som är anhörig till en närstående som har drabbats av en
demenssjukdom eller minnesproblem och som i nuläget inte har så mycket hjälp
av kommunens hemvård.
Nordanvägtunneln.
Kävlingeån.
Insatser gjorda vid området kring Upprensning av Kävlingeån
Nordanvägtunneln
påbörjad
Många upplever området kring Nordanvägtunneln som otryggt. Det visade höstens digitala trygghetsvandringar. Nu har kommunen
gjort insatser för att öka trygg- och säkerheten.
Nu har upprensningen av Kävlingeån påbörjats. Den första etappen som görs vid sträcker
sig från väg 108, fram till bron vid Storgatan.
Åtgärderna planeras att vara färdiga till våren.
– Vi har vid gång- och cykelvägen längs med vägen
tagit bort buskar mellan träden några meter in i
planteringen, säger Camilla Persson, driftledare
park vid Kävlinge kommun.
Förutom gallringen planeras även att bryggorna
längs sträckan ska renoveras och byggas ut. Nästa
etapp blir den mellan Furulund och Hög. Det kommer
dock inte att rensas lika mycket där eftersom risken
då finns att fisken inte längre trivs. Under våren kommer även två solbänkar att sättas upp vid Måsängen.
Vid Nordanvägtunneln har stora och små
buskar rensats bort och det har även gallrats mellan träden för att ge ökad insyn. Man
har även åtgärdat den trasiga belysningen.
– Allt ser mycket öppnare och ljusare ut och det
ökar tryggheten när man ska gå mot tunneln, säger Camilla.
Här blir dina värmeljuskoppar
till proteser
Nu kan du lämna in dina förbrukade värmeljuskoppar för att göra världen lite bättre.
I Kävlinge har det startat ett projekt som värnar om miljön, hjälper fattiga människor och
djur i behov av proteser, samt skapar sysselsättning för personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet.
– Inom daglig verksamhet arbetar vi med att ta bort
stearin och vekeshållare från själva värmeljuskoppen, för att sedan platta till och lämna den till ett
företag för metallåtervinning, säger Catharina
Andersson, arbetskonsulent och initiativtagare till
projektet.
Att återvinna aluminium har stor betydelse för miljön då det går åt 95 procent mer energi vid tillverk-
ning av nytt aluminium jämfört med att återvinna
metallen. I Thailand är aluminium en viktig komponent i tillverkningen av arm- och benproteser. Priset för metallen är dock högt, vilket gör det svårt
för den fattiga befolkningen att köpa sitt hjälpmedel. Det är alltså här insamlade värmeljuskoppar
från Norden kan göra skillnad.
Här kan du lämna värmeljuskoppar:
•
bibliotekscaféet
•
butiken på stationen
•
Billingshäll
•
Nordic Wellness
Syftet är att ge ökad kunskap om
demenssjukdomar och livssituationen som kan uppstå vid minnesproblematik.
Vi träffas i grupp varannan vecka
vid sex tillfällen. Kursen är kostnadsfri och inga förkunskaper
behövs. Vi bjuder på fika.
Start: 15 mars kl 18.00–20.00
Plats: Information om lokal ges
vid anmälan.
Anmälan: Senast den 8 mars till
Christina Tobiaeson Ek,
[email protected] eller
0708-52 90 09
Tips – gör en digital
felanmälan
Du vet väl om att du kan felanmäla digitalt via
kavlinge.se/asiktkavlinge
Rapportera fel som rör bland annat gatubelysning, klotter och
nedskräpning, lekplatser, vatten
och avlopp.
Kontakt:
Catharina Andersson, telefon 046-73 99 28, e-post
[email protected]
Sveriges kvalitetskommun 2015–2017
– Ett kvitto på vårt
utvecklingsarbete.
Ansvarig utgivare:
Kommunikationsavdelningen, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • [email protected]