Karta över linje 5

27
40
SJÖMARKEN
27
SP
SÄS
41
Södra Torget
Resecentrum
42
Brämhult–Centrum–Sjömarken och omvänt
Sjöhagsvägen
5
Linje med hållplats
40
Torget Hållplats, avgångstid enligt tidtabell
ÅSEN Destination
Rosengatan
Duvgatan
BRÄMHULT
d