LVL by Stora Enso

LVL by
Stora Enso
S-kvalitet
LVL (laminated veneer lumber) är en avancerad
träprodukt för många olika användningsområden
inom både nybyggnation och renoveringar. LVL är
ett lätt men exceptionellt starkt material med utomordentlig bärförmåga, jämn kvalitet och utmärkt
bearbetbarhet.
• Världens mest avancerade
produktionsteknik
• Utmärkta hållfasthetsegenskaper
• Dimensionsstabilitet och precision
• Enkelt att bearbeta
• Effektivitet genom hela värdekedjan
• Virkesförsörjningen är certifierad
enligt spårbarhetssystemen PEFC™
och/eller FSC®
De största fördelarna med LVL
härrör från råmaterialet och
produktionsmetoden, det vill säga att
stockar svarvas med rotationssvarv
till 3 mm tjocka fanerark som
sammanfogas under hårt trycke och
hög värme. Densitet, fuktinnehåll och
elasticitetsmodul mäts individuellt
för varje fanerark för att garantera
en optimal produkt. Arken limmas
sedan ihop till en sammanhållen
Standarddimensioner (mm)
skiva på världens mest avancerade
produktionslinje.
LVL av S-kvalitet har alla skikt
orienterade i samma riktning för att ge
bästa möjliga hållfasthet. I kombination
med lättheten och bearbetbarheten
gör detta LVL till ett idealiskt val
för många användningsområden
inom byggindustrin, från ramverk till
bjälkar och från takkonstruktioner till
gjutformar.
Tjocklek
27 / 30 / 33 / 39 / 45 / 51 / 57 / 63 / 69 / 75
Bredd
200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 360 / 400 /
450 / 500 / 600
Längd
min 2 500, max 24 000
Övriga dimensioner på begäran.
Producerad och granskad enligt den harmoniserade standarden EN 14374:2004.
Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda 0809-CPR-1197. CE-märkt.
Egenskap
Symbol
Enhet
Böjhållfasthet, kantsida
fm,0,k
N/mm2
Faktor för storlekseffekt
s
Böjhållfasthet, flatsida
fm,flat,k
N/mm2
50
Draghållfasthet, parallellt
f t,0,k
N/mm
35
Draghållfasthet, vinkelrätt
f t,90,edge,k
N/mm2
0,8
Tryckhållfasthet, parallellt
fc,0,k
N/mm
35
Tryckhållfasthet, vinkelrätt
fc,90,edge,k
N/mm2
6
Skjuvhållfasthet, kantsida
f v,o,edge,k
N/mm
2
4,1
Skjuvhållfasthet, flatsida
f v,0,flat,k
N/mm2
2,3
Elasticitetsmodul
E0,mean
N/mm
2
13 800
E0,k
N/mm2
11 600
Gedge,mean
N/mm
2
600
Gedge,k
N/mm2
400
ρmean
kg/m
3
510
ρk
kg/m
3
480
Densitet
0,15
2
2
Kontakta din närmaste säljare på Stora Enso för mer information
02/2017. FSC® varumärkeslicens C125195.
Skjuvmodul, kantsida
Hållfasthetsvärden (24-75 mm)
44
www.storaenso.com/lvl