Här finns en inbjudan

Enhet/verksamhet/projekt
Social resursförvaltning
Välkomna till nätverksträff ni i Göteborgs Stad
som använder Samtalsmatta
I stadsdelarna och social resursförvaltning
(funktionsstöd), Göteborgs Stad finns ett
stort antal personer som gått kurs i och
använder Samtalsmatta som ett
kommunikationsstöd.
Vi bjuder in er till en nätverksträff. Flera
personer har efterfrågat möjligheten att ta
del av varandras erfarenheter. Vi får
möjlighet att ställa frågor och fylla på
kunskaper i Samtalsmatta. Maila gärna och
berätta vad du vill att vi ska ta upp.
Vi träffas på Gårdavägen 2, rum Tistlarna
på entréplan,
klockan 10-12, den 1 mars 2017.
Anmäl och berätta dina önskemål om
teman att ta upp senast 20 februari till:
[email protected]
Telefon 031 367 90 32
Pictograms’author:
Pictograms’author: SergioPalao Origin: ARASAAC (http://arasa
ac.org) Licenses:
Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Goberment
www.goteborg.se