Protokoll vatte

A n a l y C en
*nnlysrapport
Thom6 Bo
Becksjudarv.31
13136 Nac k a
ackrediterat
-^..llf*-{*119.::
laboratorium
E"pg.t issuedby
Accredited Laboratory
Journalnr
Kundnr
Ltv013757-02
8905762-4431
3s
Brunnsvatten
ProWagare/referens
Ankomsttemperatur
Bo Thom6
12"C
q{uo,to.
i*oHE
?a'orri{
*tl?fu,
Sida1 (2)
Provtagningsdatum
Provet ankom
Analysernapib6rjades
2002-10-24
2002-10-24
2002-10-24
Provets
Analysnamn
Heterotrofa bakterier 20' 2 dygn
Koliformabakterier35'
E.coli
Lukt art
Lukt styrkavid 20"C
Grumlighetstorlek
Grumlighetart
Fdrgtal
Kemisksyrefcirbrukning,
COD-Mn
pH (temp.komp.)
Konduktivitet (temp.komp.)
Alkalinitet
Fluorid
Klorid
Sulfat
Nitrat-kvdve
Nitritkviive
Ammoniumkv6ve
Totalh6rdhetberJknad
KalciumCa
Koppar Cu
Jdrn Fe
MagnesiumMg
M angan M n
Resultat
<100
<1
<1
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
10
3.2
7.7
36.1
220
0.4
10
15
<0,2
<0.002
<0.02
5.0
28
<0.02
0.075
4.8
0.13
Enhet
/ml
/100m1
/100m1
mg Pt/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
m9/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
dH
mg/l
m9/l
mg/l
mg/l
mg/l
Bedomtenligt SLVFS 1989:30, nytryck1993:35, paragraf20 bilaga6.
Mikrobiologiskundersoknin
g:
Tjiinligt
Kemiskunderscikning:
Tjiinligt
Kommentar:o
Vattnet iir,m'eSlh6rQFluoridhaltenger ett begrdnsatkariesskydd.
t t ^l
;
/
' 9;
I
.,Jf,,{-.ir!,r,, il
*' AJil arfidt r'tiki eI Nb4o
aard
Kopiatill:
DowneyWarren
Saltsjci-Boo
Mineralernaiir analyseradedirekt p6 konserveratprov.
F6rklaringtill fcirko*ningar och *, se omst6ende sida.
Mdto.
Ref/instr.
ss0281
71-1
ss028167-2
ss028167-2
x, 20 o/"A
x 15 o/"A
*. 2 %B
*. 5 %A
x 10"/oB
t 10% B
x, 10o/o
B
x 10% B
x 10% B
x. 1Q%A
x 10o/o
A
SLV1990-01-01
version1
SLV1990-01-01
version1
SLV1990-01-01
utg.1
SLV1990-01-01
utg.1
SS-ENlSO7887-4
F.d.SS028118-1
mod.
55028122-2
SS-EN27888
SS-EN
1509963-2
mod.
SS-EN
tSO10304-1mod.
SS-EN
ISO10304-1mod.
SS-EN
ISO10304-1mod.
SS-EN
ISO10304-1mod.
EN26777:1993
S1S028134-1
mod
x 10"/oA
x. 15% A
t 20%A
* 10%A
x, 10 o/"A
lCp-AES
|CP-AES
tCp-AES
tCp-AES
lCp-AES
ofl
s
s
s
s
s
s
s
s
s
S
S
s
s
S
5
q
S
S
S
L
L
L
L