Kampanjblad

Digitala coachen tipsar!
50%
RUT-AVDRAG
PÅ INSTALLATIONEN
Nu får du göra avdrag på installation och service av hemelektronik,
precis som för städtjänster och snickerijobb.
Ta chansen att installera trådlöst ljud, skapa ett biorum eller
fixa problemen med datorn – och betala bara hälften så mycket.
AVDRAGET ÄR HELA 50%
AV ARBETSKOSTNADEN.
Låt oss berättar mer om våra möjligheter att hjälpa dig!
Nu får du göra avdrag på installation och
service av hemelektronik, precis som för
städtjänster och snickerijobb.
AVDRAGET ÄR HELA 50% AV ARBETSKOSTNADEN.
Ta chansen att installera trådlöst
ljud, skapa ett biorum eller fixa
!
r
e
m
Las
Vill du veta mer om reglerna kring
RUT-avdraget är är
dudu
välkommen
att
Vill du veta mer om reglerna kring RUT-avdraget
välkommen
prata med oss i butik. Du kan också
att prata med oss i butik. Du kan också
läsa mer på
läsa mer på www.skatteverket.se eller
www.skatteverket.se eller scanna qr-koden.
scanna qr-koden till höger.
JL Reklam Hörby
!
g
i
d
a
p
l
ä
j
h
s
f
f
o
r
p
L åt et t