P.R.I.T. 16 Ekonomiskt resultat

Sammanfattning arr:
Pubrunda LP3
Pubrunda LP4
Pubrunda LP1
Pubrunda LP2
Budget:
Resultat:
Diff:
11041,61
5925,14
−5116,47
6900
5646,8
−1253,2
6900
6260,2
−639,8
6900
9021,6
2121,6
Underhåll av märket:
Profilering:
Förbrukningsvaror:
−1000
−7000
0
−922,35
−7000
−461,46
−77,65
0
−461,46
Aspning:
Sunfleet:
Intern representation:
Högtidliga arrangemang:
Sittning:
Överlämning:
Rustdagar:
0
−6000
−4410
0
0
−3000
−3000
0
−5039,44
−406,4
−216,91
1891,37
−2999,96
−6711,05
0
960,56
4003,6
−216,91
1891,37
0,4
−3711,05
Övriga:
−4000
2392,66
6392,66
Totalt:
3331,61
7380,2
4048,59