Läs här - Alvesta Alternativet

Vi avfjärmar oss inte från väljarna!
Tomas Hedevik (s) vill sätta en populistisk stämpel på Alvesta Alternativet. Om han menar att
vi lyssnar på våra väljare och värderar deras synpunkter så har han alldeles rätt. Vi är valda av
våra väljare och vi lyssnar gärna på vad de har för åsikter också mellan valen. Och som i det
här fallet så konstaterar vi att deras synpunkter är värda och lyssna på.
Om Hedevik (s) hade tagit sig tid att läsa vårt pressmeddelande, som ligger på vår hemsida, så
hade han kunnat konstatera att vi i detta hade beskrivit just den process om bygglov som han
själv pläderar för. Istället väljer han att fördjupa sig i några lösrykta rader i en artikel i
Smålandsposten.
Hedevik (s) talar om det demokratiska samhällets likabehandling av alla människor. Vi
glömmer så lätt bort dem som sedan länge har valt att slå ned sina bopålar på västra Rönnedal.
Bara för att de har rotat sig och funnit en trygghet i sitt boende kan vi politiker inte bara stövla
in och riva upp den lugna bostadsmiljön som man faktiskt lever i. Om nu en gammal
detaljplan skulle ge möjligheter att bygga en affärsrörelse eller en samlingslokal så har tiden
rullat på och ingen hade en tanke på att den möjligheten fanns när Dagcenter fick sin
nuvarande lokalisering eller då vi lokaliserade olika boenden till området. Inte blir det bättre
av att den nuvarande politiska ledningen vill lokalisera 126:ans förbifart till Fabriksgatan.
Vi har också motsatt oss den lösningen men i det fallet hör vi inga röster om populism eller
röstfiske.
Den här frågan har ingenting med rasism att göra. Det handlar helt enkelt om att visa samma
hänsyn mot alla kommuninvånare oavsett kön, religion etnicitet m.m. Människorna i västra
Rönnedal värnar bara om sin boendemiljö och bland dessa människor finns både kristna,
muslimer och till och med en och annan socialdemokratisk politiker.
Vi förutsätter att man kan hitta lösningar som tillfredsställer alla parter i stället för att bygga
murar som blir oöverstigliga.
Styrelsen
Alvesta Alternativet