null

UTBILDNING
CV
CECILIA GRÖNROOS
Född: 2 Oktober 1991
10/2014 – 05/2015 MEDGRUNDARE, BUDDY MARKET
RESEARCH
Huvudämne: Entreprenörskap, biämne: marknadsföring
Grundade ett marknadsundersökningsföretag med tre andra.
Olika uppgifter inom affärsutveckling så som marknadsanalys,
marknadsföring, försäljning och praktiska uppgifter.
Avhandlingsämne: Hur påverkar entreprenörernas passion
arbetstillfredsställelsen, vitsord: mycket god
06/2014 - 08/2014 SEKRETERARE, AKTIA
FASTIGHETSFÖRMEDLING
2011- 2014 HANKEN, EKONOMIE KANDIDAT
Sommarjobb som innehöll bl.a. följande uppgifter: inmatning och
publicering av objekt på nätet, färdigställande av köpebrev,
tillverkning av försäljningsmaterial och broschyrer, kundservice,
planering av tidningsreklam och arkivering.
2014- 2016 HANKEN, EKONOMIE MAGISTER
Huvudämne: Entreprenörskap, biäme: handelsrätt
Avhandlingsämne: Human kapital och upptäckandet av
affärsmöjligheter, vitsord: utmärkt
05/2012 – 08/2013 FÖRSÄLJARE, CASA DI MARI
2007 – 2010 EKENÄS GYMNASIUM, STUDENTEXAMEN
Kundservice i en kläd- och inredningsbutik, sommar- och
säsongsjobb.
ARBETSERFARENHET
+ 358405434791
[email protected]
Sjömansgatan 14 B 13
00150 Helsingfors
09/2016 – KLASSLÄRARE, ESBO STAD
Klasslärarvikarie vid behov för åk 1-6 i Vindängens skola.
12/2016 – 01/2017 PROJEKTASSISTENT, HANKEN
Kodning av data i ett forskningsprojekt om ledarskap.
03/2016 – 05/2016 PRAKTIKANT, BO LKV
Mina arbetsuppgifter var bl.a. assistera vid styling och möblering
av lägenheter, skapa försäljningsbroschyrer, registrera
försäljningsobjekt i databasen och publicera dem online,
färdigställa köpebrev och publicera material på företagets
sociala medier.
11/2015 – 01/2016 PROJEKTASSISTENT, HANKEN
Som projektassistent i WeAll-forskningsprojektet utförde jag bl.a.
informationssökning
på
relevanta
ämnen,
planerade
evenemang och skötte administrativa uppgifter.
01/2013 – 12/2015 ASSISTENT, HANKEN
Under läsåren och sommaren 2015 arbetade jag på institutionen
för företagsledning och organisation med olika administrativa
arbetsuppgifter så som rese- och kostnadsersättningar,
stipendieansökningar samt som allmän hjälp för professorerna.
04/2010 – 08/2010 FÖRSÄLJARE, PENTIK
Kundservice i en inredningsbutik, sommar- och säsongsjobb.
ÖVRIGT
SLUSH 2016 - VOLONTÄR
Arbetade med kundbetjäning i registretingsteamet som var
ansvariga för att skriva ut biljetter vid porten till evenemanget.
BACKERS BAKERS – KONSULTARBETE
Sålde, planerade och förverkligade ett konsultarbete för ett
bageri inom ramen för studierna
CUUTIO – KONSULTARBETE
Genomförde ett konsultarbete för ett SEO-företag
IT KUNSKAPER
Ms Office: Word, Excel, Powerpoint (utmärkta), Adobe: InDesign
(grunder), Prezi (goda), M2 (grunder)
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska (modersmål), engelska (utmärkta), finska (goda)