Program - Växa Sverige

Miniseminarier 2017
Från MJÖLK till KÖTT
Inbjudan till miniseminarie
Miniseminari
er
våren 201
7
Gå från mjölk till kött
Tisdag 21 mars kl 12-14 på Agrocenter Falkenberg
För dig som funderar på att starta köttproduktion. Värdefulla råd och erfarenheter vad som
är viktigt att tänka på när du växlar från mjölk
till kött.
Program
Val av produktion
- Vilka krav ställs vid olika produktionsinriktningar?
- Vilken produktion passar på min gård?
Övergången
- Vad är viktigt att ha med sig
Djurförsörjning
- Rätt djur i rätt tid
Växtodlingen
- Planera efter djurens behov
Nya förutsättningar - Nya mål
www.vxa.se
Medverkan av produktions- och växtodlingsrådgivare från Växa Sverige.
Kostnad
200 kr exkl. moms för lunch och föreläsning
(betalas på plats eller räkning)
Anmälan senast 17 mars
[email protected], 010-471 03 08.
Minimum 7 deltagare.
Välkommen till en
inspirerande kunskapslunch!