Gråsuggeterrariet

Gråsuggeterrariet
Mål:
Få syn på enkla näringskedjor och kunna förklara biologiska samband i naturen genom
att följa ett biologiskt förlopp.
Material:
 T.ex. ett gammalt akvarium/terrarium
 Spadar
 Kärl att samla material och djur i
 Fat med grönsaker, löv, halvätna äpplen m.m.
 Bilder på grussugor, se nästföljande sidor eller bilder hämtade från nätet.
Övning:
 Samla klassen i en cirkel. Visa fatet med grönsaker, löv m.m. för eleverna och
fråga vem som äter sådant. De är de djuren som ska bo i terrariet. Låt dem gissa
och motivera sina svar, det kan finnas flera alternativ. Visa eleverna bilder på
gråsuggorna som ni ska leta efter.
 Gå ut på gråsuggejakt. Gråsuggor är de lättaste djuren att ha i ett terrarium i
klassrummet. Om de samlas in på hösten måste de ut innan det blir kallt, annars
får de bo i klassrummet till våren. Samla in sand (till bottendränering), jord,
löv, pinnar. Det ni hittar runt gråsuggorna ute ska finnas runt dem i deras nya
hem.
 Tillsammans med eleverna iordningställs terrariet i klassrummet. Dokumentera
vad som händer med löv och grönsaker som ni fyller på efterhand i t.ex. en
dagbok. Om vi fyller upp terrariet med löv, vad har hänt med löven om en
månad? Tillsammans funderar vi vad vi kan se om en månad och skriver ner
funderingarna så att vi kan checka av om det stämde.
 Glöm inte att spraya i terrariet så att det blir en fuktig miljö.
Foto: © Eva Hörnblad/Malmö Stad
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]
Foto: © Bo Lindvall/Malmö Stad
Foto: © Bo Lindvall
Foto: © Bo Lindvall/Malmö Stad
2
MALMÖ STAD
Pedagogisk Inspiration Malmö
[email protected]