Förmånskund – samlad trygghet

Förmånskund Privat
Förmånskund
– samlad trygghet
Som Förmånskund hos oss får du upp till 15% rabatt på dina sakförsäkringar.
Principen är enkel – rabatten bestäms av vilka försäkringar och banktjänster du har.
Välkommen att kontakta oss eller läs mer på lansforsakringar.se/ostgota
Du får 5% rabatt
på hushållets sakförsäkringar när du eller ditt hushåll har boende­försäkring
+ ytterligare sakförsäkring hos oss.
Rabatten gäller sedan för varje extra sakförsäkring du tecknar.
Du får 10% rabatt
på hushållets sakförsäkringar när du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + något av följande hos oss:
• Bekväma vardagen* med aktivt privatkonto och bankkort
• Regelbundet sparande på minst 500 kronor/månad**
• Sparat kapital på minst 200 000 kronor
Du får 15% rabatt
på hushållets sakförsäkringar när du eller ditt hushåll har boendeförsäkring
+ Bekväma vardagen* med aktivt privatkonto och bankkort + något av följande hos oss:
• Regelbundet sparande på minst 500 kronor/månad**
• Sparat kapital på minst 200 000 kronor
Förutom rabatt på alla sakförsäkringar, ingår själv­risk­reducering med 1 200 kr/hushåll och år,
gäller försäkringar hos Länsförsäkringar Östgöta.
* Bekväma vardagen är en paketering av digitala tjänster och bankprodukter för din vardagsekonomi.
** Avser sparande till exempelvis Investeringssparkonto (ISK) eller fond.
På din fordonsförsäkring räknas rabatten efter att den fasta grundpremien och trafikpremieskatten har dragits av.