Sammanställning kostnader NPÖ

Hjälp för logguppföljning
INSTRUKTION att använda säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt.
Utbildningsfilmer för logguttag: http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/npolog/
SÅ HÄR GÖR DU:
•
•
•
•
Här kommer du till säkerhetstjänsten: https://sakerhetstjanst.inera.se/spadmin/
(kräver SITHS-inloggning)
Om att flytta logg i NPÖ till en excelfil: Logg till excelfil
Om att ta fram logganalys NPÖ
Användarhandbok Säkerhetstjänster (PDF)
Den som tar fram logganalys behöver ha ett medarbetaruppdrag
Kommunens HSA-administratör skapar medarbetaruppdrag för loggadministration och tilldelning,
se manual på http://kfsk.se/samhallsutveckling/digitalisering/e-halsa/hsa-katalogen/ (KOMKAT
manual ver0.2).
Bra att veta om brandväggsöppningar:
•
I dokumentet Portförändringar Säkerhetstjänster 2.1 som finns under länken
http://www.inera.se/Sakerhetstjanster/Dokument
beskrivs brandväggsöppningarna som gäller för att få åtkomst till Säkerhetstjänsterna.
1