Förslag till detaljerad läsårsindelning läsåret 2007/2008

Diarienummer: BTH 1.2.1-0047-2017
Beslut: F025/17
Detaljerad läsårsindelning avseende läsåret 2018/2019
Terminstider:
HT 18: Vecka 36-03 (20180903-20190120)
VT 19: Vecka 04-24 (20190121-20190616)
Detaljerade terminstider:
Lp 1: vecka 36-44
(20180903-20181104), d.v.s. 9 veckor
Schemalagd undervisning vecka 36-43
(20180903-20181028)8 veckor
1:a tentamen lp1 vecka 44
(20181029-20181104)
Lp 2: vecka 45-03
(20181105-20190120), d.v.s. 11 veckor
Schemalagd undervisning vecka 45-51
(20181105-20181223)7 veckor
S j ä l v s t u d i e r vecka 52-01
(20181224-20190106)
1:a omtentamen lp1 vecka 02
(20190107-20190113)
1:a tentamen lp2 vecka 03
(20190114-20190120)
Lp 3: vecka 04-13
(20190121-20190331), d.v.s. 10 veckor
Schemalagd undervisning vecka 04-11
(20190121-20190317)8 veckor
1:a tentamen lp3 vecka 12
(20190318-20190324)
1:a omtentamen lp2/självstudier vecka 13
(20190325-20190331)
Lp 4: vecka 14-24
(20190401-20190616), d.v.s. 11 veckor
Schemalagd undervisning vecka 14-22
(20190401-20190602)9 veckor
1:a tentamen lp4 vecka 23
(20190603-20190609)
2:a/1:a omtentamen lp1/3 vecka 24
(20190610-20190616)
2:a/1:a omtentamen lp3/4
vecka 34
2:a omtentamen lp2
vecka 35
2:a omtentamen lp4
vecka 02, 2020
Lp 1
V 44
V 02
V 24
Lp 2
V 03
V 13
V 35
Lp 3
V 12
V 24
V 34
Lp 4
V 23
V 34 alt 35
januari, 2020
Sommartermin 2019 vecka 24-33 (20180610-20180819)