VÄG- JVG-PLAN - Trafikverket

BEFINTLIGT SPÅRMITT
STR
TA
ÖMS
D
Ä
HJ
C
O
-
NS
Ä
R
G
ÄG
V
R
FÖ
LAN
P
S
ÄG
V
N
R
BEFINTLIG BUSSHÅLLPLATS
VÄG- JVG-PLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
FÖR GRANSKNING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-27
OBJEKT
TILLFÄLLIG VÄG/GC UNDER BYGGTIDEN
E6.21, LUNDBYLEDEN
BRANTINGS-RINGÖMOTET
DELOMRÅDE / BANDEL
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
ANLÄGGNINGDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
GODKÄND AV
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
VÄG&MARK
RITNINGSTYP
PLAN
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
1:400
RITNINGSNUMMER
FORMAT
A1
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD BET
TILLFÄLLIG VÄG/GC UNDER BYGGTIDEN
KVILLÄNGEN
VÄG- JVG-PLAN
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
FÖR GRANSKNING
DATUM
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
BRANTINGS-RINGÖMOTET
DELOMRÅDE / BANDEL
GEMENSAMT
RG
EBO
GÖT
+10
6
M
K
0
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
ANLÄGGNINGDEL
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE
LEVERANTÖR
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
C
SANJIN ZEC
586447
GODKÄND AV
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
VÄG&MARK
RITNINGSTYP
PLAN
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
1:400
RITNINGSNUMMER
FORMAT
A1
FÖRVALTNINGSNUMMER
BLAD
NÄSTA BLAD BET
.5560
8
2
0
5+1 =6+00
2
P
NS
KTIO
E
N
ON
000
+
6
KM
K
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
KM
0
5+9
0
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET
KM
00
8
+
5
5
KM
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
KM
5
0
+7
0
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET
0/
20
KM
0
0
6
+
5
0
0/
30
0
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET
0
0
KM
0/
00
0
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
0
HANDLINGSTYP
KM
5+4
0
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
00
K
M
5+3
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
10
0
00
0
10
0/
0/
3
0/
5
+
50
0/
30
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
MUR 100-600-1
ÅF INFRASTRUCTURE
MUR 100-600-1
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET
TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
DATUM
2017-02-27
OBJEKT
E6.21, LUNDBYLEDEN
LUNDBYTUNNELN-TINGSTADSTUNNELN
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
10 94 05
ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
SANJIN ZEC
586447
AVDELNING
KENT CEDERHOLM
RITNINGSTYP
PLAN
BESKRIVNING
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA
FORMAT
1:400
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
BET