Program och inbjudan

Välkommen på seminarium
Alkoholreklam och alkoholbudskap –
dess utveckling och regler för tillsyn
09.00
Inledning och välkommen
Lennart Rådenmark, länssamordnare ANDT
09.10
IQ om alkoholreklam, alkoholbudskap och dess
utveckling
Juan-Pablo Roa, VD på IQ
09.50
Kaffe/te och smörgås
10.10
Marknadsföringsreglerna på alkoholområdet och
arbetet med tillsyn inkl. aktuella ärenden/domstolsprocesser
Emma Hedge och Elin Häggeborn,
Jurister på Konsumentverket
11.00
Kort bensträckare
11.10
Frågestund från publiken
11.30
Avslutning
Datum:
Tisdag den 28 mars 2017
Tid:
Klockan 09.00 – 11.30
Plats:
Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusg 2 B, Göteborg
Anmälan:
Senast den 23 mars via länsstyrelsens webbplats
Frågor:
Lennart Rådenmark, [email protected]