Inbjudan - Resultatservice

Västra Östergötlands MK inbjuder till
Skänningeknixen 23 april 2017
Rallyspecial ingående i RS serien i Östergötland
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser,
RS seriens arrangörsregler 2017 samt denna inbjudan och ev. PM
Arrangör
V:a Östergötlands MK, Box 121, 596 23 Skänninge
Organisationskommitee
Emmelie Andersson, Elisabeth Svensson, Tommy Andersson, Maria Andersson, Jan Hellman, Jan Johansson, Peder Fornander,
Lennart Andersson, Thomas Godhe, Johan Paulsson, Sören Andersson
Tävlingsledare
Emmelie Andersson, 0708- 75 96 29
Biträdande Tävlingsledare
Elisabeth Svensson, 0705-37 31 08
Teknisk Chef
Peder Fornander, 0705-21 06 37
Domarordförande
Stefan Thaleman, 0707-95 02 66
Säkerhetschef
Kenth Johansson, 070-288 17 69
Teknisk kontrollant
Jörgen Stjärnström, 0706-32 64 69
Miljöchef
Johan Paulsson
Tävlingens art
Rallyspecial. 1 SS som körs 3 ggr. Totalt 16 km. 11 km specialsträckor 99 % asfalt, 1 % grus
Tävlingsplats
DK- Produkter Skänninge. Första start 11:00, 1 minuts startmellanrum. Flytande start
Besiktning
A-besiktning, Terminalen Servicehallar i Mjölby. Besiktningen är belägen mitt emot Svensk Bilprovning i Mjölby. Avfart 109 på
E 4.
Tidsplan
Fredag 24 februari
12:00
Anmälningstidens början, inbjudan presenteras
Onsdag 12 april
18:00
Sista anmälnings dag
Söndag 23 april
07.00-09:30
Anmälan - besiktning öppen
09:00
Domarmöte
11.00
Första start
Slutbesiktning vid målplatsen. Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås
efter avslutad tävling. Prisutdelning efter avslutad tävling.
Deltagare, gallring:
Tävlingen är öppen för A, B, C förare med gällande licens för 2017, samt ungdomsrally. Tillåtet att byta kartläsare mellan varje
varv. Tävlingen är maximerad till 70 startande. Gallring fritt arrangören. Ej tillåtet dela bil.
Klassindelning:
Klass 1 Ungdomsrally
Klass 2 A-förare: 2-WD
Klass 3 B-förare: 2WD
Klass 4 C-förare: 2WD
Klass 5 A-& B-förare: VOC Mekonomen Rally, Grp N 0-1400, Grp F samt R1A, B
Klass 6 C- förare: VOC Mekonomen Rally, Grp N 0-1400, Grp F samt R1A, B
Klass 7 A-& B-förare: Grupp E (Elit)
Klass 8 C-förare: Grupp E
Klass 9 Appendix K
Klass 10 4WD
Startordning:5,6,7,8,9,4,3,2,10,1
Reklam
Arrangören kommer att utnyttja arrangörens rätt till reklam, enligt RY 8.6T, på vindrutan och framdörren och framskärmen.
Vindrutan, ej VOC. Friköp, 2x startavgift
Särskilda bestämmelser
Tidtagning: Nedräknande ljus i start, fotocell i mål. Tid kommer att tas på 1/10 dels sekund.
Service: Gemensam serviceplats. Service på serviceplats mellan varje varv. Övrig service förbjuden annan än sådan som tävlande
själv kan utföra. Plats finns för tävlingsbil+ 1 servicebil.
Tävlingsavgift
Tävlingsavgift 650 kr. Ungdomsrally 300 kr. Efteranmälan +100 kr. Prova på licens kan lösas tävlingsdagen, kostnad 125 kr.
Avgift betalas till plusgiro 79 18 46-9, Västra Östergötlands MK
Ange namn, förarklass och bilklass.
Återbud efter anmälningstidens utgång debiteras 300 kr i administrativ avgift. Vid utebliven start utan avanmälan debiteras
hela tävlingsavgiften.
Anmälan
Anmälan tillhanda senast onsdag 12 april kl. 18:00 Internetanmälan: www.resultatservice.com. Återbud: 0761-72 58 26
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet oavsett
mediaform offentliggör namnuppgifterna. Anmälningslista/startbekräftelse/PM hämtas på www.resultatseervice.com använd
inlogg.
Avlysning
Arrangören förbehåller sig rätten att med domarens medgivande göra ändringar i denna inbjudan samt avlysa tävlingen pga.
dåligt väder eller mindre än 40 anmält sig vid anmälningstidens utgång, tillstånd inte givits eller Force Majeure.
Priser, Prisutdelning, Resultatlista
Pris utdelas till 1.an, 2.an och 3:an i varje klass. Prisutdelning efter avslutad tävling. Resultatlista finns att hämta på
www.resultatservice.com
Ansvar
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Upplysningar
Tävlingen: Emmelie Andersson, 0708 75 96 29
Teknik: Peder Fornander, 0705-21 06 37