PDF. Föredrag ny

ÄR DU SÄKER PÅ ATT DU INTE ÄR DOPAD?
Aktuell och unik föreläsning om dopning - ett hot mot idrott, samhälle och hälsa
DOPNING ÄR MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN. SPORTSIDORNA ÄGNAR SPALTKILOMETER ÅT ÄMNET. SAMTIDIGT ÄR
STEROIDER ETT SÄLLAN DISKUTERAT SAMHÄLLSPROBLEM. UPPSKATTNINGAR TALAR OM 100 000 MISSBRUKARE I SVERIGE.
JONAS KARLSSON OCH JOHAN ÖHMAN ÄR VÄLKÄNDA OCH POPULÄRA FÖRELÄSARE
MED STOR KUNSKAP INOM OMRÅDET. DE REPRESENTERAR OLIKA INFALLSVINKLAR VILKET GER
EN KOMPLETT BILD AV PROBLEMET. OCH STÄLLER VIKTIGA FRÅGOR PÅ SIN SPETS. FÖR MER INFO
OM INNEHÅLL OCH UPPLÄGG VÄNLIGEN SE NÄSTA SIDA.
TA CHANSEN ATT LYSSNA PÅ JONAS OCH JOHAN!
Sportjournalisten, författaren och TV-profilen Jonas Karlsson är välkänd för sina vassa formuleringar. Han har ägnat många krönikor åt
idrottens etik och moral. Han föreläser ofta om fusk och gråzoner inom idrotten
och har prisats för sitt ställningstagande för en ren idrott.
Johan Öhman är folkhälsochef i Kristinehamns kommun och medlem i det nationella
antidopningsnätverket PRODIS. Han har bl.a. skrivit en rapport om dopning vid Luleå
Tekniska Universitet och föreläser över hela landet om dopning, kosttillskott och skeva
kroppsideal.
INNEHÅLL OCH UPPLÄGG:
Jonas Karlsson pratar om dopning kopplat till idrotten. ”
Jonas och Johan kompletterar varandra perfekt. Med både humor och allvar
förmedlar de många insikter
och aha-upplevelser.
Kan vem som helst börja dopa sig? Hur ser dagens och morgondagens dopning ut? Hur kan vi komma till rätta med problemet inom idrotten?
Dopar vi oss mindre i Sverige eller är vi bara bättre på att dölja vårt fusk? Vem är egentligen en fuskare och var går gränsen för hur mycket man kan tänja på gråzonerna?
Johan Öhman föreläser med fokus på dopning som samhällsproblem, kosttillskott, kroppsfixering och skeva
kroppsideal. Vilka effekter och bieffekter kan man få av att använda otillåtna preparat? Hur ser kopplingen ut mellan
dopningsmedel och kosttillskott? Hur långt är vi beredda att gå för att få den perfekta kroppen och hur stor påverkan
har de mediala idealen?
Grundupplägget är en föreläsning på 2 x 1 timme, men föreläsningarna kan gå i varandra och givetvis anpassas upplägget efter era önskemål. Vi är flexibla och vill att ni ska bli nöjda.
BOKA HÄR!
epost:
tel:
sajt:
[email protected]
070-1865249 (Jonas)
072-7077353 (Johan)
www.karlsson.media/antidopning