Förslag T2 Dag 1

VC Dag 1 T2 vt -17 Grupp 2:19/1, grupp 1: 2/2
Grupp 1-studenterna har haft föreläsning och praktiska övningar i
• Hjärtstatus, blodtrycksmätning (repetition och fördjupning)
Grupp 1-studenterna har haft föreläsning om
• Barn som anhöriga
Schemaförslag
Samling:
Var befinner sig studenterna i studierna?
Snabbrepetition av den patientcentrerade samtalsmetodiken.
Genomgång av den kommande dagen.
Förevisa något praktiskt moment, studenterna får ev träna på varandra.
Videoinspelning:
Minst två studenter får träffa en egen patient och samtalet videoinspelas.
Genomgång av inspelningarna i grupp på eftermiddagen.
Använd gärna schema för grupphandledning.
Medsittning med läkare:
Studenten kan få inleda konsultationen.
Praktisera status i tillämpbara delar.
Förevisa lablistor och berätta lite om hur man tolkar provsvar.
Auskultation hos annan profession:
Gärna någon/några studenter på lab.
Summering av dagen:
• Tankar och reflektioner
• Instruktion och genomgång inför kommande VC-dag; ev planerad patient med lämplig
diagnos
• Dela ut ev hemuppgift, t ex artikel att läsa