Här laddar du ner rätt Ordplocket, Allas nr 9

KRYSSKUPONG
Gör så här: När du löst ett eller flera kryss skriver du de
rosa lösenorden efter kryssets namn. Skicka kupongen
till Kryss 9, Allas tävlingssvar, Box 50450, 202 14 Malmö.
Senast 7 mars måste vi ha ditt brev. Dina svar finns
med i samtliga dragningar. Du kan också skicka
lösningarna via vår hemsida allas.se. I menyn under
Korsord – skicka in krysslösningar hittar du ett
formulär där du fyller i de rosa lösenorden.
ORDPLOCKET
Fyll i de rosa lösenorden på kupongen här intill.
2 bokstäver
aj, as, då, el, pr, rö
3 bokstäver
alf, arg, dag, ene,
ers, gas
4 bokstäver
alar, fink, isen, kask,
ogin, salu, öbon
Jag har löst följande kryss:
(Fyll i lösenorden på de streckade linjerna.)
Humorkrysset................................................................
5 bokstäver
alpen, andel,
anden, banda,
bitti, medla, nejet,
panel, renko, sköta
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Helt enkelt...............................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
6 bokstäver
bagdad, dragon,
irisar, polera, stökig
Nybörjarkrysset......................................................................
Finn fem fel.............................................................................
7 bokstäver
bilbomb, djupblå
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Nöjeskrysset............................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Charlotte tjuvlyssnar...............................................................
Tre vinner
två trisslotter
var
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Lösarnas fotokryss..................................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Bokmixen..................................................................................
...................................................................................................
Ensamma mamman-krysset....................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Naturplocket ..........................................................................
.................................................................................................
LILLA LÄTTA
LJUD
SOM
STUDSAR
Snilleklassikern..............................................................
........................................................................................
Krysstrappan...........................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Tjugo frågor............................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Stora familjekrysset.................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������
SEGT
VIRKE
HAR
TRUMP
VALTS
I
Du kan även
lösa ”Lilla lätta”
digitalt på vår
hemsida:
DJUR
SOM
DRAR
FLYGANDE
TEFAT
MULLRADE
I LÅDA
FÖR
BARN
GLATT
.................................................................................................
Namn......................................................................................
Adress.....................................................................................
Postnummer...........................................................................
Postadress....................................................................
64
ALA 9/17
SÅDANA
PROGRAMMERAS
.se
allas
FARTFYLLDA
VREDESMOD
GÖR
FOLK
PÅ
KASINO
SES
HALTA
LYRISK
DIKTARE
TA SIG
ETT
DOPP
Ordplocket..............................................................................
Lilla lätta..................................................................................
SUGA
MINDRE
I SIG
MODERSHÖG
MJÖLK
BRAGD
UNDERMÅLIGA
Sifferkrysset.............................................................................
Kändiskrysset..........................................................................
Fyll i de rosa
lösenorden på
kupongen här
intill eller skicka
in dem via
allas.se.
SKÖRDEREDSKAP
FÖRSTÅNDIG
NÄSTE
KAN MAN
HA PÅ
TUB
SÅDANA
LIGGER
MELLAN
HELGER
HEM
FÖR
GRISAR
Tre vinner
två trisslotter
var
GOSADE
SLÄPAR
KONSTRUKTÖR:
TOBIAS BURNESSON
Krysslösningarna till detta nummer finns på allas.se den
9 mars och i Allas nr 13. Vinnarlistan kommer i Allas nr 17.
Allas 9/17