Proposition 1

Proposition nr 1 – Antagande av kommunpolitisk plattform
För en feministisk politik i Sundsvalls Kommun
FI Sundsvall arbetar mot att ställa upp i kommunvalet 2018. Första steget är att definiera den
kommunpolitiska plattform som FI Sundsvall kommer arbeta utifrån. Den kommunpolitiska
plattformen utgår från det nationella programmet, men är anpassad till lokal nivå utifrån
förutsättningarna för och i Sundsvalls Kommun. Arbetet med dokumentet har utförts av
medlemmar och intresserade under hösten 2016 vid fyra fysiska träffar och arbete online
däremellan.
Styrelsen yrkar
Att dokumentet ”För en feministisk politik i Sundsvalls Kommun” antas som FI Sundsvalls
kommunpolitiska plattform.