Grundutbildning i MI – Motiverande samtal Varmt

Grundutbildning i MI – Motiverande samtal
iNDA.NU erbjuder i samarbete med Creacoach en utbildning i MI!
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är ett förhållningssätt och ett milt sätt
att kommunicera. Målet är att låta klienten själv hitta sin motivation till förändring, tilltro på
sig själv och upplevelsen av en trygg samtalsmiljö. Grunden i samtalet utgår från att varje
människa kan finna svaren i sig själv och har förmåga att förändras. MI används som stöd i
samtal och kan kombineras med olika typer av behandling/metoder.
Utbildningen sker i grupp där teori blandas med övningar i mindre grupper. Du har möjlighet
att öva mellan träffarna och får handledning i grupp över frågor som dyker upp.
Utbildare är Josephine Hedlund, Creacoach.
Josephine är utbildad Psykologisk Coach; en beteendevetenskaplig
examen med huvudämne kognitiv neurovetenskap och inriktning
positiv psykologi. Josephine har arbetat inom olika områden, bland
annat med barn och ungdomar, som jobbcoach, projektledare och
affärsutvecklare.
Lediga platser finns till vårens MI-utbildning som äger rum
följande datum:
29/3, 5/4 kl. 9-16 och 3/5 kl. 13-17
Plats: iNDA.NU, Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro
Pris: 5000 kr ex moms per person. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika samt
lunch de två heldagarna. Vid anmälan av fler än 5 deltagare från samma företag, vänligen
kontakta nedanstående för rabatterad prissättning.
Anmälan skickas till: [email protected] ange namn, personnummer, telefonnummer,
faktureringsadress samt ev specialkost. Anmälan är bindande men inte personlig.
Kursavgiften faktureras innan kursstart.
Obs! Antalet deltagare är begränsat till 12 personer! Minst 8 anmälningar behövs för
kursstart. Sista anmälningsdag 170226.
För mer information, vänligen kontakta Anna Bylin tel. 0707-88 44 40.
Varmt välkommen!
___________________________________________________________________________