Det är dags a förenkla upphandlingar! Vad kan vi som upphandlare

Detärdagsa+förenklaupphandlingar!
Vadkanvisomupphandlaresjälvagöra
ochvadvillvia7lags89arengör?
Vem är jag?
Upphandlingskonsult,
Upphandlingsjuridiskt ansvarig
Paula Hägg
[email protected]
08-120 470 05
Förenkling
Använd tvåstegsförfaranden!
•  Bra vid tunga utvärderingar – förutsägbart
•  Kortare tidsfrister med nya lagen
•  Minskar bördan för leverantörerna
Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek!
•  Slipp uppfinna på hjulet på nytt
•  Kvalitetssäkrade av Upphandlingsmyndigheten
•  Igenkänning för leverantörer
Tala ur skägget!
•  Minskar risken för missförstånd
•  Renare anbud
•  Färre eller åtminstone mer relevanta frågor
Relevanta krav och bevis!
•  Ställ endast krav du behöver och som du tänker upprätthålla
•  Allt behöver inte bevisas
•  Ju färre bevis, desto mindre risk för formaliafel
Önskelista
Önskemål
• 
Möjlighet att direktupphandla vid överprövningar
• 
Större utrymme för kompletteringar och förtydliganden
Tack för mig!
Några frågor?
Colligio AB
Gustav Adolfs torg 16
111 52 Stockholm
www.colligio.se