Det är dags a förenkla upphandlingar! Vad kan vi som upphandlare