Känner du till att det förekommit fusk med de nationella proven? Vad

Känner du till att det förekommit fusk med de nationella proven?
Vad har fusket handlat om?
Har det förekommit på din skola?
416 lärare svarade att de känner till att det förekommit fusk på nationella prov. 96 av dem uppger
att det förekommit på deras skola. Av det totala antalet svarande sa alltså 9 procent (96 personer)
att det förekommit fusk på deras skola.
Vad har fusket handlat om?
Svarsfrekvens
Bruttourval
Felaktiga kontaktuppgifter
Ej i målgrupp
Antal
2091
80
160
Andel
100 %
4%
8%
Nettourval
Internbortfall
Antal fullföljda
1851
56
1084
100 % (89)
3%
59 %
Svarsfrekvens beräknat på
bruttourval:
Svarsfrekvens beräknat på
nettourval:
52 %
59 %