Årets industriminne 2017 - Föreningen Industrihistoria i Skåne

Föreningen Industrihistoria i Skånes förslag till
”Årets industriminne 2017”
Vi har nominerat Killebergs Kettingfabrik i Killeberg, som vi besökte för nästan tio år sedan.
Kettingfabriken är en helt intakt fabrik för tillverkning av olika slags kätting främst för jordbrukets behov. Fabriken drevs fram till slutet av1900-talet men utformning och stora delar av
maskinparken är från tidigt 1900-tal då kättingtillverkningen etablerades i Killeberg. Fabrikens
historia går dock drygt 200 år tillbaka då kättingtillverkningen startades för att sedan drivas av
sex generationer i samma släkt.
Fabriken med sina maskiner och transmissioner står i dag som den lämnades då verksamheten
upphörde och utgör ett utomordentligt exempel på småskalig industriell verksamhet och
arbetsmiljö fram till första hälften av 1900-talet. Maskinerna kan startas och demonstreras och
kätting kan åter tillverkas och då bland annat den speciella ”Killebergskättingen”, som med
sina vridna länkar är mer skonsam mot kor och hästar.
Till Kettingfabriken är knuten en grupp engagerade ”eldsjälar” som håller maskiner i trim,
guidar, visar och dokumenterar kättingtillverkningens historia. Kettingfabrikens styrka är de
guidade visningarna med en livfull och initierad berättelse om fabrikens långa historia, dess
koppling till bygden med dess jordbrukare och småindustri och om hur man under åren byggt
upp och utvecklat teknik, produkter och produktion.
Se bilder på sajtsidan: www.industrihistoriaiskane.se/bilddok/071013.htm
www.loshultshembygd.se/kettingfabriken.htm