Se annons - Mariestads

Verksamheten i Galaxen Bygg AB bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom
byggsektorn med dokumenterad funktionsnedsättning. Galaxen Byggs uppdrag är att finna möjligheter till
anpassade placeringar för individen i företag samt följa upp individen genom hela rehabiliteringsprocessen.
Galaxen Bygg grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Sveriges Byggindustrier och
Måleriföretagen. Galaxen Bygg är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i Norr och är byggbranschens eget företag för rehabilitering och förebyggande arbetsmiljöarbete. Läs mer på www.galaxenbygg.
se.
Vill du hjälpa människor
tillbaka till arbetslivet?
Jobbet på Galaxen Bygg innebär att du skall matcha
arbetssökande från byggsektorn med funktionsnedsättning till ett anpassat arbete. Du måste känna dig
bekväm med att söka upp arbetsgivare och marknadsföra Galaxen Bygg i syfte att hitta arbetsplatser
med lämpliga arbetsuppgifter. Du ansvarar för
avtalstecknande, anställning och avslut/uppsägning.
Du skall också ansvara för uppföljning av ett antal
personer som har anpassade arbetsuppgifter inom
Galaxen Byggs verksamhet. Arbetet innebär kontakter med arbetsgivarorganisationer, fackliga organi-
sationer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och företag.
Det är en merit om du har kunskap om byggbranschen och/eller erfarenhet från Arbetsförmedlingen
eller Försäkringskassan.
Vi tror att du som person är utåtriktad och van att
ta egna initiativ samt har minst 5 års arbetslivserfarenhet. Du måste ha tillgång till egen bil som ska
användas i tjänsten mot milersättning. Vi värdesätter
högt din sociala kompetens samt utåtriktade personlighet och intresse att arbeta med människor.
Placeringsort Skövde | Facklig kontaktperson: Pia Ohlson, [email protected]
Ansökan senast den 19/3 via e-post till [email protected]
Johnny Jönsson, Regionchef Galaxen Bygg AB www.galaxenbygg.se