Brevmall Regionalt cancercentrum väst

Välkommen till
Nationella RCC-dagar i Uppsala
16-17 maj 2017
Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala
Hotell: Scandic Uplandia och Hotell Clarion Gillet
Mötestider
Dag 1
Dag 2
kl 9.00 – 17.00
kl 9.00 – 13.00
Kvällsaktivitet kl 19.00
Lunch och avslut
Rum finns reserverade på:
- Scandic Uplandia t o m 15 mars. Pris: 1 690 kr. Ange bokningsnr
45928459.
- Hotell Clarion Gillet t o m 15 mars. Pris: 1 840 kr. Ange bokningsnr
129907.
Båda hotellen ligger i centrala Uppsala. Varje RCC måste boka
hotellrum för sina egna medarbetare.
Programmet kommer senare inklusive övrig information om
gruppmöten och andra aktiviteter.
Anmälan senast den 1 april.
Anmäl dig!
Varmt välkommen till Uppsala!
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10
E-post: [email protected] | www.rccuppsalaorebro.se