Ny oberoende publikation konkluderar att behandling med Airsonett

Pressrelease 2017-02-22
Ny oberoende publikation konkluderar att behandling med
Airsonett AIR4 kan medföra betydande kostnadsbesparingar med
bibehållen livskvalité
I en oberoende översiktsartikel som publicerats on-line i Therapeutic Advances in Respiratory
Disease konkluderar Professor John O Warner (Imperial College, London) att behandling med
Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA, Airsonett AIR4) förbättrar livskvalitén, minskar
luftvägsinflammationen och frekvensen av allvarliga astmaanfall för patienter med svår
allergisk astma. Eftersom behandlingsalternativen för dessa patienter utgörs av dyrare
biologiska läkemedel, så menar Professor Warner att Airsonett AIR4 ett alternativ som skulle
kunna medföra betydande kostnadsbesparingar samtidigt som livskvalitén bibehålls.
Professor Warner är en internationellt erkänd expert inom området barnallergi och han har en
mångårig erfarenhet av Airsonett, både från användning inom sin kliniska verksamhet men även som
forskare. Han ingick i den grupp av forskare som designade och genomförde den studien, en 12månaders, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie i över 300 patienter.1 Professor
Warner ledde också det forskningsteam som utförde den nyligen publicerade hälsoekonomiska
analysen av behandling med Airsonett AIR42.
Förutom den genomgripande genomgången av de vetenskapliga evidensen som stöder den kliniska
effektiviteten, så framhåller Professor Warner även att strategier för att undvika allergenexponering
ofta välkomnas av patienterna och deras familjer och att han upplevde att familjerna var väldigt
angelägna att få delta i Airsonett AIR4 studien.
─
Som en icke-invasiv, icke-farmakologisk behandling för hemmabruk så är Airsonett AIR4 en
tilltalande terapi för patienter med allergisk astma. Vi välkomnar denna översiktsartikel från
Professor John O Warner som på ett oberoende sätt belyser hur Airsonett AIR4 kan hjälpa
patienter med allergisk astma och deras familjer och sjukvården, säger Fredrik Werner, VD,
Airsonett AB.
Referens: Warner JO. Use of temperature-controlled laminar airflow in the management of atopic
asthma: clinical evidence and experience. Ther Adv Respir Dis (2017). Pre-published online as DOI:
10.1177/1753465817690505
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Fredrik Werner, VD, Airsonett AB
Tel: 0708 49 48 62
E-mail: [email protected]
Önskas högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556
E-mail: [email protected]
Om Airsonett AB
Airsonett AIR4 är en icke-farmakologisk behandling för patienter med allergisk astma som trots konventionell
läkemedelsbehandling har inte uppnår symptomkontroll. Airsonett AIR4 använder den unika, patenterade teknologin
Temperatur-reglerat Laminärt Luftflöde (TLA) för att drastiskt minska mängden allergener och andra luftburna partiklar i
patientens andningszon under nattsömnen. Airsonett AIR4 är en CE märkt Klass 1 produkt. Den följer relevanta EU direktiv
gällande utformning, funktion, säkerhet och hälsokrav. Airsonett AIR4 har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som
hälsoekonomiska analyser. Airsonett AB är ett svenskägt företag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital,
Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se
Vetenskapliga referenser:
1. Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M, et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a
randomised controlled trial. Thorax 2012;67:215-221
2. Brazier P, SchauerU, Hamelmann E, Holmes S, Pritchard C and Warner JO. Economic analysis of temperature-controlled
laminar airflow (TLA) for the treatment of patients with severe persistent allergic asthma. BMJ Open Resp Res
2016;3:e000117 doi:10.1136/bmjresp-2015-000117
3. Gore RB, Boyle RJ, Gore C, et al. Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing
zone aeroallergen exposure. Indoor Air 2015;25:3644