Lämna förslag till Psykologiscenen

Psykologiscenen
– på Bokmässan i Göteborg 28 sep – 1 okt 2017
Välkommen att lämna förslag till 20-minuters scenprogram!
Publiksuccén Psykologiscenen kommer tillbaka till Bokmässan i höst! Vi erbjuder nu utställare/förlag
att lämna förslag på programpunkter inom området psykologi som ni vill arrangera på scenen. Det
kan handla om en ny bok, ny forskning och/eller psykisk hälsa. Förslaget kan även innehålla att t.ex.
en skönlitterär författare blir intervjuad av en psykolog om sina romanfigurer.
Senast den 7 april vill vi ha ert förslag.
Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden (som ägs av Sveriges Psykologförbund) i samarbete
med Natur & Kultur, SvD Idagsidan och Modern Psykologi. Psykologiscenen ligger i C-hallen.
Information och villkor
Varje programpunkt ska vara max 20 minuter. Eftersom programtiden är begränsad rekommenderar
vi som mest tre personer på scenen (varav en moderator).
Som arrangör av en programpunkt ansvarar ni för alla kontakter med de medverkande. Ni står även
för eventuella arvoden, hotell- och reskostnader för de medverkande, medverkandes entré till
Bokmässan, etc.
Om förslaget gäller en skönlitterär författare som ni t.ex. vill ska bli intervjuad av eller samtala med
en psykolog om sina litterära karaktärer, ordnar vi med psykologens medverkan och står för dennes
eventuella res- och boendekostnader.
Förslaget ska innehålla:
 Namn på de personer som kommer att delta i programpunkten.
 En kort beskrivning av innehållet i programpunkten och den psykologiska vinkeln.
 Eventuell bok som är kopplad till programpunkten.
 Vilka tider/dagar ni önskar ha programpunkten på.
Arrangörsavgift
Avgiften för att arrangera en 20-minuters programpunkt på Psykologiscenen är 2 800 kr, exkl. moms.
Boksignering och bokbutik
Plats för eventuell boksignering finns vid scenen efter programpunkten. Det finns tekniker och
teknisk utrustning med högtalaranläggning och möjlighet att visa bilder/powerpoint.
I anslutning till scenen finns en välbesökt bokbutik där de böcker som presenteras på scenen kan
säljas. Vi informerar om villkoren för försäljning av böcker i Psykologiscenens bokbutik när
programpunkten antagits.
Marknadsföring
Vid arrangemang av en programpunkt ingår marknadsföring genom den tryckta mässtidningen, som
distribueras till bibliotek, caféer, kulturhus m.m. och finns i infodiskar, receptioner och entréer under
mässdagarna samt följer med som bilaga i Göteborgs-Posten lördag 16 september. Programpunkten
kommer även att synas under Psykologiscenens program på Bokmässans hemsida
www.bokmassan.se och på www.psykologiguiden.se. Scenen kommer också att marknadsföras
genom olika annonser, trycksaker och nyhetsbrev samt på sociala medier.
Urval
Då antalet programpunkter på scenen är begränsat förbehåller vi oss rätten att göra ett urval bland
de inkomna förslagen. Vi återkommer senast den 12 maj med besked om programpunkten antagits.
Om vi går vidare med förslaget kommer ni att få mer praktisk information kring ert deltagande.
Hålltider
Den 7 april är sista dag att lämna förslag till programpunkter på Psykologiscenen.
Förslag skickas till Susanne Bertman på mejl: [email protected]
Senast den 12 maj lämnas besked om ditt förslag har antagits.
Frågor
Kontakta oss gärna om ni undrar över något!
Emily Storm (projektledare för Psykologiscenen)
Tfn: 0709-676 406, [email protected]
Susanne Bertman (programansvarig)
Tfn: 0709-676 413, [email protected]