Databasen CBRNE, EU CBRNE glossary, app, Susanna

Mål i aktörsgemensam CBRNEstrategi
Mål 1e
Det ska finnas möjlighet för aktörer på alla nivåer att ha en
överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas.
Mål 4a
Inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap ska för
CBRNE utgå från en gemensam behovsanalys av
området.
4b Aktörer på alla nivåer ska ges tillgång till en överblick
över vilka projekt som har genomförts eller pågår inom
området CBRNE.
Systemet ska bland annat
• bidra till en säkrare och mer lättillgänglig information
av genomfört arbete inom området CBRNE
• förbättra möjligheterna till analys
• möjliggöra visualisering av resultat
PSB och andra applikationer/tjänster
CBRNE
310 användare
PSB inloggning över internet
Applikation/tjänst
•
Säkerhetsklassning av aggregerade informationen
•
Gallringsutredning
Samverkan
• Systemet är i drift sedan 2015 och används
• MSBs kundtjänst hanterar certifikaten
Samverkan
Samverkan
• Uppdateringar
• MSBs kundtjänst hanterar certifikaten
• Ansökning
• Dela dokument
• Koppla bilagor
Planerat arbete under 2017
• Anpassning och uppdatering av
– den nya inloggningen
– organisationer
– grundversionen lämnas till förvaltning
• Fortsatt utveckling:
– bör diskuteras i denna grupp och i SO
28 MS
23 språk
Engelska är förvalt
28 MS och 23 språk, även norska
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cbrne
• http://opencbrne.jrc.ec.europa.eu/main
• https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eur
opa.publications.cbrne