Verksamhetsrapport för NollKIT LP3 2017

Verksamhetsrapport för NollKIT LP3 2017
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Planerat PTS
Haft möten
Planerat mottagning i stora drag (bild av arr och bild av budget)
Arrat aspning, sökt 7de medlem
Bokat finsittningslokal
Bokat Hajkstuga
Haft flera teambuilding-tillfällen, både nyktra tillfällen och fester
Gått på NollKalas
Gjort personliga utvärderingar bland fd. Nollan om Mottagningen
Varit på utbildning med Styrit, MK samt HLR
Haft möten
Målat ovvar
Köpt tröjor