170221 Trafiknytt Åkareplatsen

Åkareplatsen
Resecentrum
Februari 2017
Den 27 februari startar vi markarbeten för det nya resecentrumet på Åkareplatsen.
Vi börjar med att anpassa övergångsstället och refuger mellan Centralstationen och Hotell
Post. Mindre arbeten kommer också göras på den yta där taxi idag har sin uppställningsplats.
Arbetet planeras pågå en bit in i mars, och är en del av utvecklingen i Centralenområdet.
Framkomligheten påverkas
Under arbetet kommer vi att behöva stänga av ett busskörfält. Det innebär att bussar och bilar
på en kort sträcka får samsas i samma körfält.
Med vänlig hälsning
Park- och naturförvaltningen
Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Christian Björkman 0708251098
Entreprenörens platschef: Asmir Ljajic, telefon 031-3684805
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: [email protected]
www.goteborg.se/akareplatsen