nfo om årsmöte 2017 pdf - Banzai Kyokushin Karate

Årsmöte för Banzai kyokushin karate
2017-03-15 kl 18.00-20.00 är det årsmöte på klubben.
Alla medlemmar är välkomna!
Ni som är 18 år och äldre och har betalat medlemsavgiften för 2016
har rösträtt.
Vill du eller ni lämna in förslag eller förändring av någon sort till årsmötet?
Skriv då en motion och lämna den till någon representant för styrelsen
senast 3 mars eller skicka den till [email protected]
Klubben bjuder på fika!
Välkomna!
Styrelsen:
Annika Peterson
ordförande
Maria Karakostova kassör
Martin Pettersson
ledamot
Björn Dufva
ledamot
Hasse Karlsson
ledamot
Pia Andersson
ledamot
Oskar Santesson
suppleant
Helen Reusch
suppleant
Lars Fransen och Johan Isebäck är valberedningen.
Är du intresserad av att arbeta i styrelsen och har tid att
lägga några timmar i veckan? Anmäl ditt intresse till
valberedningen.