Nanologica

PRESSMEDDELANDE
21 februari 2017
Inbjudan till presentation av Nanologicas bokslutskommuniké för 2016 den 23 februari
2017
Nanologica AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 23 februari 2017.
Med anledning av detta bjuder företaget in till webbpresentation som hålls av bolagets VD Andreas
Bhagwani. Presentationen sänds kl 10:00 på http://nanologica.com/sv/investorrelations/presentationer/
Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras på sedvanligt sätt och när den är offentliggjord
kommer den att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: [email protected]
Om Nanologica
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug
delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och
separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för
att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19
medarbetare av tio nationaliteter, varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök
www.nanologica.com.
Nanologica | Forskargatan 20G, SE- 151 36 Södertälje, Sweden | [email protected]