Zenergy

PRESSMEDDELANDE
23 februari 2017
Zenergy har fått nya kunder i bygg- och anläggningssektorn
och levererar nu den första skolan
Tre nya kunder
Josefssons Maskinuthyrning AB, Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB och Arento AB gör
nu sina första affärer med Zenergy. Några av modulerna kommer att användas som kontor
och andra som manskapsbodar.
Arento hyr kontorsmoduler av Zenergys helägda dotterbolag Zenergy ZIPRENT AB.
Marknadsvärdet av affärerna är ca. 6 miljoner kronor.
Strategiskt viktig första leverans av förskolan
Zenergys affärsområde ZIP-Lokaler fokuserar på kontor, skolor och förskolor. Nässjö
kommun genomförde en upphandling under 2016 som avgjordes till Zenergys fördel i slutet
av november. Nu är det dags för denna strategiskt viktiga leverans.
Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet liksom fukt och
mögelresistenta moduler lyckats skapa en bra och kvalitativt god arbetsmiljö både för barn
och vuxna. Företagets patenterade ZIP-Element är nyckeln som löser brandsäkerheten,
energieffektiviteten och mögelresistensen. Zenergys ambition är att arbeta med Svanen
märkta material och produkter.
Nässjö kommun hyr skolan av Zenergy ZIPRENT AB
Etableringen av förskolan till Nässjö kommun påbörjas nu i februari.
Fortsatt samarbete med Skanska Maskin AB
Skanska Maskin AB och Zenergy AB är i slutfasen av förhandlingarna kring formerna för ett
fortsatt samarbete.
För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ), 0707 – 61 81 33, [email protected]
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 februari 2017.
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och
miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en
egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande material i
sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert
och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.
Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav och energieffektiviseringsdirektiv.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,
[email protected], www.zenergy.se