Brevmall Regionalt cancercentrum väst

Inbjudan till
Uppföljning av projektet
”Bäckenrehabilitering vid cancer”
Just nu pågår ett arbete såväl nationellt som regionalt vid
RCC Uppsala Örebro gällande bäckenrehabilitering till
följd av cancersjukdom och dess behandling. Vi vill
härmed bjuda in berörd vårdpersonal och aktuella
patient/anhöriggrupper till ett uppföljningsmöte i
respektive landsting/regioner.
Ett inledande informationsmöte har hållits i januari och ett
diskussionsmöte i februari. Nu är det dags för ett möte där vi kan
följa upp diskussionen om HUR VI LOKALT kan implementera/göra
verklighet av det som beskrivs i det nationella underlaget.
Förutsättningarna ser olika ut i vårt land och vi behöver ta fram en
modell som är anpassad för Uppsala-Örebroregionen. På sikt ska
denna modell även kunna användas inom andra områden av
cancer-rehabilitering.
Vill du delta i uppföljningsmötet, men inte var med på informationsoch diskussionsmötet så kan du få informationsbilderna från dessa
möten för en uppdatering. Kontakt i så fall Cecilia Arving på epostadressen: [email protected] Dessa tre möten
kommer följas upp med en nätverksträff den 30/5 kl. 10-15 för att
skapa en så bred samsyn kring hur en nivåstrukturerad jämlik och
likvärdig bäckenrehabilitering ska bedrivas i UppsalaÖrebroregionen.
Karlstad:
Till anmälan
Örebro:
Till anmälan
Eskilstuna:
Till anmälan
Västerås:
Till anmälan
Uppsala:
Till anmälan
Falun:
Till anmälan
Gävle:
Till anmälan
Måndag 6 mars kl. 11.30-12.15
Måndag 6 mars kl. 15.00-15.45
Tisdag 7 mars kl. 11.30-12.15
Tisdag 7 mars kl. 15.00-15.45
Torsdag 9 mars kl. 11.30-12.15
Fredag 10 mars kl. 11.00-11.45
Fredag 10 mars kl. 14.15-15.00
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10
E-post: [email protected] | www.rccuppsalaorebro.se