29, Norra Älvsborg 30, Bohuslän-Dal För att kunna vara

29, Norra Älvsborg
30, Bohuslän-Dal
För att kunna vara berättigad till att ansöka om semesterstipendium så
måste man vara medlem i någon av nedan nämnda IF Metall avdelningar
och tidigare varit medlem i Metalls avdelning 112.
OBS! Enligt stiftelsens bestämmelser får vinnare av stipendium 2016
inte vara med i utlottningen 2017.
Jag vill ansöka om att få ett semesterstipendium från Ulvöstiftelsen.
Jag tillhör avdelning
29, Norra Älvsborg
30, Bohuslän-Dal
Jag heter…………………………………………………..
Person nr.
…………-…….-….... - ……………...
Namnteckning…………………………………………….
Skrivs ut och skickas till
Ulvöstiftelsen
IF Metall Norra Älvsborg
Box 65
461 22 Trollhättan
OBS! Anmälan måste vara Stiftelsen tillhanda senast 2017-04-06