Frågor och svar om etoxikin i odlad lax, med

 Frågor och svar om etoxikin i odlad lax, med anledning av artikel i Testfakta: Fråga: Vad är etoxikin?
Svar: Etoxikin är en tillsats som används i fiskfoder och som motverkar att fettet i
fodret oxiderar. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i
samband med transporter och därför är det ett lagkrav från internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) att ämnet används.
Fråga: Varför finns det i odlad lax?
Svar: Etoxikinet överförs från fodret till laxfilén, men halterna ligger långt under de
nivåer som bedöms kunna innebära en hälsorisk. Världshälsoorganisationen WHO
har fastställt en nivå för accepterat dagligt intag (ADI) på 0,005 milligram per kilo
kroppsvikt per dag. Det test som utförts på uppdrag av Testfakta visar att laxfiléerna
innehåller nivåer som är långt under WHO:s ADI.
Fråga: Är det förbjudet att använda etoxikin i fiskfoder?
Svar: Nej, det är faktiskt ett krav och etoxikin är en godkänd tillsats för fiskmjöl. Om
man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med
transporter och därför är det ett krav från internationella sjöfartsorganisationen IMO
att ämnet används.
Fråga: Vågar man äta odlad lax?
Svar: Ja. Lax är ett hälsosamt och noggrannt kontrollerat livsmedel.
Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fisk två till tre gånger i veckan, gärna
fet fisk såsom odlad lax. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara en
hälsorisk om man följer Livsmedelsverkets kostråd.
Fråga: Vågar man ge lax till barn?
Svar: Livsmedelsverket rekommenderar att barn äter fisk ofta, gärna två till tre
gånger per vecka och varierade fisksorter. Rekommendationerna för odlad lax gäller
för såväl barn som för vuxna.