Fullmakt - Tysk-Svenska Handelskammaren

Fullmakt
Använd denna blankett om ni inte kan delta
Om ingen från ert företag kan delta, finns det möjlighet att ställa ut en fullmakt på ett annat
röstberättigat medlemsföretag, som då på årsmötet får rösta i ert namn.
Vänligen skicka/faxa/mejla fullmakten senast den 10 april 2017 till följande adress:
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm
Per e-post: [email protected]
Fax: +46-8-665 18 04
Jag kan inte delta i årsmötet och överlämnar, i enlighet med § 9, avsnitt 5 i Tysk-Svenska
Handelskammarens stadgar, fullmakt till* (vänligen skriv tydligt):
Namn
Firmatecknare i medlemsföretag
att utöva min rösträtt på årsmötet den 24 april 2017. Denna fullmakt omfattar även rätten att
lämna transportfullmakt.
Ort/Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Företagsnamn
* Vid behov av förslag på personer som fullmakten kan ställas ut på kan ni kontakta Tysk-Svenska
Handelskammaren (08-665 18 54, [email protected]).
Valhallavägen 185 | Box 27104 | SE-102 52 Stockholm
Telefon +46-8-665 18 00 | Telefax +46-8-665 18 04 | [email protected] | www.handelskammer.se