Gymnasieingenjörsutbildning T4 Ansökan Välj inriktning

Gymnasieingenjörsutbildning T4
Ansökan
Efternamn
Personnummer
Förnamn (stryk under tilltalsnamn)
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Ev. e-postadress
Nuvarande skola och program
Välj inriktning
Markera med 1 för förstahandsval och med 2 för andrahandsval.
Informationsteknik/Nätverksteknik
Design och produktutveckling
Produktion och automation
Datum
Namnteckning
Ansökan
Du som bor i Eskilstuna kommun: Skicka din ansökan till:
T4 Rinmangymnasiet
Eskilstuna kommun
631 86
Du som bor i annan kommun: Skicka din ansökan till antagningsenheten i din hemkommun + en kopia till
adressen ovan.
Sista ansökningsdag är den 30 april.
Komplettera din ansökan med slutbetyg senast den 20 juni.
Besöksadress
Smedjegatan 46
Eskilstuna
SYV
Helena Medin
016-710 26 12
[email protected]
Ansvarig
Carlos Aristondo
070-089 36 40
[email protected]