Klubbaktuellt - Enskede Fotoklubb

1
ww.
Klubbaktuellt 03 2017
Klubbmöte tisdagen den 7 mars 2017
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg. Vi
börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22tiden. Se vägbeskrivning och observera nya parkeringsregler:
http://www.enskedefotoklubb.se/files/Dokument/instruktioner/2017_Parkering.
pdf. Välkomna!
Program
 Årsmöte, se utsänd separat kallelse, föregår det reguljära klubbmötet. Normalt cirka 30
min.
 Information och nya deltagare.
 Bildsnack. Bilder från Askersunds FK visas och bedöms i små grupper.
 Våga fråga.
 Månadens fotoutmaning på en Bob Dylan titel: ”Like a Rolling Stone”.
Övrigt
Obs! Hämta ditt gratisexemplar av RSF Årsbok på klubbens månadsmöte. Pricka av på listan.
Moderskeppet besöker oss på ett separat möte 14 mars, kl. 18.00-21.00. Temat är hur man kan
hjälpa fotoklubbar. Vi får lära oss om bildleverans och bildarkivspyssel. Massor av tid för att ställa frågor!
SVEFO årsmöte och redovisning av fototävlingen BILD-17 (digitala bilder). Sista dag för
registrering av bilder är 26 februari, se: http://www.svefo.eu/
Kommande klubbmöten
2 maj
4 april





Inlämning till KM etapp 2,
kollektioner.
Bildsnack, EFK bedömer andra
klubbars bilder.
Presentation av temagrupp.
Våga fråga
Månadens fotoutmaning.




Redovisning av KM etapp 2,
kollektioner.
Eventuell presentation av juryman.
Våga fråga
Månadens fotoutmaning.
Ordförande: Lars Larsson  070-224 69 35 Kassör: Staffan Strömberg  073-021 42 05
[email protected]
[email protected]
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web: Magnus Stengård  070-832 55 67
[email protected]
[email protected]
www.enskedefotoklubb.se plusgiro 91 74 61 - 6
Tävlingar: K-G Gramén  073-353 00 20
[email protected]