Motioner 2017

Hej, Härmed lämnar jag en motion angående nytt farthinder/gupp på vickavägen. Detta mitt
på sträckan mellan farthindret vid björsmossevägen och vickavägen 49. På denna sträcka blir
vickavägen bredare och många ser det som en chans att gasa på lite extra. Numera bor det
barnfamiljer längs hela denna sträcka vilket gör det extra önskvärt att få ned hastigheten.
MVH
Henrik Sjöblad vickavägen 47
Hej
Vill härmed lämna två motioner till vår vägförening.
Som närmsta granne till vår lekplats vill jag att föreningen sätter upp ett plank mellan oss och
lekplatsen. Alternativt flyttar lekplatsen till en mer neutral plats.
Den andra motionen gäller ett farthinder någonstans i nedförsbacken utanför förtroligheten 4
då det körs alldeles för fort där.
Tack på förhand.
Hejsan
Peter Sandström, Förtroligheten 4