Sofia Camnerin

“När livet stramas åt skärps blicken”
Sofia Camnerin
Sofia Camnerin är teologie doktor och biträdande kyrkoledare i Equmenia
kyrkan, bor i Hässelby och denna kväll har du chans att lyssna när hon
berättar om sin bok “När livet stramas åt skärps blicken”
Sofias berättelse handlar om hur det är att leva med ett barn med särskilda
behov. Sofia väjer inte för att beskriva det kaos och den frustration det inne
burit för henne själv och hennes nära relationer och väjer inte för att också
reflektera kring begrepp som förlåtelse, försoning och kristen tro mitt i
vardagens utmaningar och svårigheter. Varmt välkommen!
23/3, kl18.30 Biblioteket i Jakobsberg
i samverkan
med studieförbundet