SS Bölesbodarna

SS Bölesbodarna
Östersund Winter Rally 2017 SS 4 Bölesbodarna längd 12,78 km
= Vägvakt/skoterledsvakt
= Skoterled
= Radiosamband
M
1
S
Skala 1:50 000
SS Sjöarsjön korta ver.
Östersund Winter Rally 2017 SS 5 Sjöarsjön längd 6,18 km
= Vägvakt/skoterledsvakt
=
= Skoterled
1
3
S
Pu
bli
kp
lat
s=
Pu
bli
kp
lat
s
1
Pu 1
bli Pu
kp bli
lat kp
s= lat
Pu s=
bli Pu
kp bli
lat kp
s lat
Skala 1:50 000
s
= Publikplats
= Radiosamband
M
Pu
bli
kp
lat
s=
Pu
bli
kp
lat
s