Se inbjudan. (pdf 110 kB)

Vägar till forskningsbaserad undervisning
i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Välkommen till en workshop med Karin Stolpe från Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).
Tid: 16 maj 2017 kl. 15-16 (fika serveras från kl. 14.30)
Plats: Mälardalens högskola, sal E208, Drottninggatan 12, Eskilstuna
Skolan ska vila på vetenskaplig grund. Men vad innebär det i praktiken? I den här workshopen
diskuterar vi vad det kan innebära att basera sin undervisning på forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Deltagarna får verktyg för hur man söker och hittar forskning. Dessutom kommer vi att diskutera hur några konkreta exempel hämtade från forskningen skulle kunna användas för planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning.
Anmälan och kontakt
Målgruppen är lärare i grundskola och gymnasieskola i de naturvetenskapliga ämnena och
teknik. Det är kostnadsfritt att delta och det bjuds på fika. Anmäl dig här senast 2 maj.
För frågor och mer information, kontakta [email protected]
Om NATDID
NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och
teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i
skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken
och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund. Läs mer om NATDID.
Om LUNT
Workshopen arrangeras av Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) och Lärande och
Utbildning i Naturvetenskap och Teknik (LUNT) vid Mälardalens högskola. LUNT är ett nätverk
för alla som är intresserade av undervisning inom naturvetenskap och teknik (NT) i skolan och
ämnesdidaktisk forskning. Träffa företrädare för LUNT under workshopen och hör mer om
deras aktiviteter framöver. Läs mer om LUNT.
Välkommen!
Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling,
lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. Läs mer på www.mdh.se/mkl och www.facebook.se/mklmdh.
MKL ingår i Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland samverkar för att stärka Mälardalen.