Presentation - Kultur i Växjö

Kultur i Växjö kommun
Nettokostnad kulturverksamhet 2015: 1 217 kr/invånare
Nöjd medborgar-index: Växjö: 71 Alla kommuner: 63
Invånare 2015: 88 108
Det fria ordets hus
Sveriges första och enda Det fria ordets hus. Verksamheten främjar dialog, skrivande
och debatt, och knyter samman dagens frågor om yttrandefrihet med det litterära arvet i
Kronoberg och verksamheter i Växjö kommun, men även regionalt och nationellt.
Det fria ordet i Växjö
•
Värnar yttrandefrihet och det litterära arvet.
•
Inbegriper fristad och Det fria ordets hus.
•
Förenar det småländska litterära arvet och
yttrandefrihetskampen idag för alla medborgares
rätt att göra sin röst hörd – i Småland och i världen.
Det fria ordets hus
Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN:
En kommun är en demokratisk organisation, satt att få demokratin att
fungera i praktiken. Det betyder också att ge så många som möjligt tillgång
till de ord som öppnar världen. Satsningen på en plats, ett hus för litteraturen
och yttrandefriheten, blir både en symbolisk och mycket konkret
manifestation av litteraturens roll i samhället, som PEN helhjärtat står bakom.
•
En pedagogisk och publik verksamhet.
•
Främjar dialog, skrivande och debatt.
•
Knyter samman dagens frågor om yttrandefrihet
med verksamheter i Växjö kommun.
Fristad Växjö
•
Växjö är fristad för förföljda författare och
journalister sedan 2012.
•
Ingår i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet
som en av kommunens satsningar på det fria
ordet.
Litteraturpris till
Pär Lagerkvists minne
•
Delas ut vartannat år för att belöna ett framstående
författarskap i Pär Lagerkvists anda.
•
Kristian Lundberg (2011)
•
Eva Ström (2013)
•
Lars Andersson (2015)
Araby Park Arena
Araby Park Arena är en mötesplats för idrott och kultur. Aktiviteterna drivs i
samarbete med föreningar och organisationer, är ledarledda och utformas med en
tydlig samverkan och dialog med boende i området.
Aktiviteter på Araby Park Arena
•
Ett 30-tal öppna aktiviteter varje vecka – helt gratis.
•
5 000 deltagare på de öppna aktiviteterna varje
vecka.
•
Fokus på barn och ungdomar.
•
Öppen verksamhet – alltid med professionella
ledare.
•
Speciella aktiviteter endast för tjejer.
En samarbetsarena
En öppen hall och black box för prova-på och
deltagande i olika arrangemang och aktiviteter.
Samverkar med:
•
Det fria ordets hus
•
Stadsbiblioteket
•
Föreningslivet
•
Det kommunala bostadsbolaget
Offentlig konst
Växjö Art Site
•
Påbörjades 2008 – hittills 6 etapper.
•
Konststråk runt Växjösjön.
•
Vinnare röstas fram av Växjöborna.
•
Engagerar medborgare i konstdebatt.
Trummen Land Art
•
Konst, natur och friluftsliv runt sjön Trummen.
•
Samverkan med Linnéuniversitetet, Region Kronoberg,
Trästad, förskolor.
•
Gunilla Bandolin
Glaskonststråket
Glaskonststråket på Sandgärdsgatan består av sju glasskulpturer skapade av
Ulrica Hydman-Vallien, Ludvig Löfgren, Göran Wärff, Kjell Engman,
Anna Ehrner, Åsa Jungnelius och Bertil Vallien.
Residence-In-Nature
Internationellt konstnärsresidens i småländsk avfolkningsbygd.
I samarbete med Region Kronoberg och Konstnärsnämnden.
Framtidens bibliotek
Tillsammans med låntagare, medborgare, personal och politiker utarbetas nya
arbetsformer för att bli Sveriges bästa folkbibliotek.
Framtidens bibliotek
•
Läskickar – läsfrämjande för idrottskillar.
•
Tallgårdens minibibliotek (i Araby)
•
Låna en svensk
•
Vinyl på biblioteket
•
Kodoteket – teknisk verkstad/maker space
•
Melodikryss på biblioteket
•
Pop up-bibliotek
Växjö konsthall
En mötesplats, där den samtida konsten synliggörs och diskuteras.
Växjö konsthall
•
Utställningar
•
Föreläsningar
•
Konserter
•
Pedagogisk verksamhet – konstlabb
•
Besökare 2015: 28 000
Barnkultur
Scenkonst till alla barn, från förskoleåldern till gymnasiet.
Området Ringsberg/Kristineberg
Utvecklar det centrala området Ringsberg/Kristineberg till en kulturell mötesplats,
genom cultural planning, social verksamhet och deltagarkultur.
Heta debatter
Konst och kultur som engagerar: Kvinnan med väskan, Pissed Elin och
bronskvinnorna.
Kulturnatten
Kulturfest med ett 70-tal arrangörer och 40 000 besökare,
sista lördagen i januari.
Vårstad
Stadsfest för barn, med fokus på gatukonst/scenkonst.
Scensommar
Gratis scenkonst hela sommaren, utomhus i hela kommunen – också
utanför stadskärnan.
Växjö Pride
Stor folkfest, med seminarier, konst och kultur under parollen
Frihet, kunskap, kärlek. 9 000 människor i prideparaden.
Det fria kulturlivet –
långsiktiga satsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Regionteatern Blekinge Kronoberg – Sveriges
största länsteater.
Musica Vitae – internationellt känd
kammarorkester.
Kulturparken Småland – länsmuseum och arkiv,
Sveriges glasmuseum, Årets museum 2012.
Musik i Syd
Linnéateatern.
Växjö teaterförening och Folkets bio.
Italienska palatset – ateljé för fria konstnärer.
Här finns Växjö teater – en av Sveriges äldsta
landsbygdsteatrar.
Lokal matkultur
•
•
•
•
Restauranger satsar framgångsrikt på kravmärkt
och närodlat.
Sveriges största matmarknad – som vill skapa
förändring genom inspiration och debatt.
45 % eko/närproducerat i kommunala kök.
Ekobacken – den första KRAV-certifierade
stadsodlingen – med kulturell mångfald.