Germundö Alpin r.f. Styrelse: Mats Häggblom, ordförande

Germundö Alpin r.f.
Styrelse:
Mats Häggblom, ordförande, Snöläggning, Pistning, tel: 0457 053 8801
Peter Smulter, vice ordförande, klubbverksamhet, marknadsföring & reklam, 0400 740 036
Charlotta Solax, sekreterare, 040 518 5362
Wille Nordberg, marknadsföring & reklam, snowboard, 040 546 1029
Gunnar Westling, Lifthjälp, 0457 343 0661
Sofi Häggblom, Skidskola, klubbverksamhet, 0457 343 9697
Emelie Christenbrunn, marknadsföring & reklam, 0407625393
Tina Lindqvist
Kassör: Catharina Häggblom, 040 769 3742