Här - BRF Flygledaren

HSB BRF Flygledaren
Information till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare
Februari 2017
Kontakt med styrelsen [email protected]
Hyra av föreningslokalen: [email protected]
Hemsida www.brfflygledaren.se
Facebook: www.facebook.com/brfflygledaren
Aktuella Nyheter
Brf Flygledarens årsstämma torsdagen den 20 april
Varmt välkomna på årsstämman som hålls i föreningslokalen torsdagen 20 april kl 19.00.
Här kan ni träffa grannar, få insikt om och påverka hur föreningen ska styras under det
kommande året. Kom gärna med motioner på saker ni vill ta upp, antingen i mail till
[email protected] eller i föreningens brevlåda, dock senast sista februari.
Ändrad tidsplan för byte av hissar
Arbetet med att byta hissarna pågår för fullt men tidsplanen har reviderats (se nedan).
Vänligen notera att hissen kommer vara ur funktion under dessa veckor förutom på
Pilottorget 6–8 där en hiss alltid kommer vara igång.
 Pilottorget 6–8, första hissen: v. 4–9
 Luftskeppsgatan 5, v. 9–12
 Pilotgatan 16, v. 12–15
 Pilottorget 10, v. 15–19
 Pilottorget 6–8, andra hissen: v. 19–25
Bredband & Digital-TV
Några medlemmar har hört av sig till styrelsen om att de önskar köpa till en högre hastighet
på bredbandsanslutningen. Medlemmar som är intresserade av detta kan kontakta
[email protected] med namn, telefon och adress.
För information om digital-TV och andra tjänster som kan köpas till se: http://stockholm.iponly.se/portal
Bostadsrättstillägg
Vi påminner återigen om att bostadsrättstillägget tagits bort från föreningens försäkring
sedan årsskiftet. Det är därför mycket viktigt att ni ser till att teckna detta på er egen
hemförsäkring.
Radiatorer
Vi vill påminna om att lägenheternas radiatorer (värmeelementen) och deras termostater
är föreningens egendom. Det är inte tillåtet att själv byta eller montera bort termostater.
Vattenlås och avlopp
Vid stamspolningen noterades det att många golvbrunnar och vattenlås var igensatta med
smuts. Kom ihåg att du som boende är ansvarig för att rensa och hålla dessa rena!
Uthyrning av föreningslokalen
Vi behöver en ny person som vill ta hand om uthyrningen av föreningslokalen. Om du är
intresserad att hjälpa till med detta eller har frågor så mejla styrelsen.
HSB BRF Flygledaren
Trivselregler och ytterligare information
Felanmälan Storholmen
www.storholmendirekt.se
Tel: 0771-786 746 Öppettider är arbetsdagar 07-21.
E-post: [email protected]
Jour - Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (fara för person eller byggnad)
ringer ni jouren på: 08-18 70 00.
Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.
Vi ber er att ringa Jouren endast vid akuta ärenden, d.v.s. akuta situationer som inte kan
vänta till nästa arbetsdag. Detta på grund av att Jourutryckningen kostar mycket pengar.
Grovsoprum – öppettider vardagar 07-21, helger 09-21
Styrelsen uppmanar alla medlemmar i föreningen att inte lämna sopor utanför
grovsoprummet. Sophögarna är inte särskilt trevliga och dessutom drabbar det föreningen
ekonomiskt då sopfirman tar ut en extra kostnad för att hantera detta. Pengar som vi hellre
spenderar på att öka trivseln och värdet på era lägenheter.
Hundar och katter på gården
Vi har en hel del barnfamiljer i området som gärna vill nyttja sandlådan och innergården
för lek. Vi ber er därför vänligen göra en gemensam insats för att se till att hundar och
katter ej uträttar sina behov på gården.
Arbete hemma
Om man arbetar i hemmet ska man tänka på att störande arbeten som t.ex. arbete med
borrmaskin, endast är tillåten på vardagar 8-19, lördagar 10-18 och söndagar 10-18.
Respektera ovanstående tider!
Trapphus
Boende får av brandsäkerhetsskäl inte förvara några saker i trapphusen och loftgångarna.
Festlokalen
För att boka föreningens festlokal maila till [email protected] Att hyra
lokalen kostar 500kr/dygn. Var ute i god tid för bokning. Boende får svar inom en vecka.
Brickor för portar och tvättstugan
Instruktioner finns alltid tillgängliga på vår hemsida www.brfflygledaren.se under fliken
”Bra att veta”. Vid förlust av brickan får man beställa en ny till en kostnad på 400 kr. I
samband med detta inaktiveras den förlorade brickan.
Renoveringsarbete badrum
Tänk på att vid renovering av badrum ska boende kontakta styrelsen för godkännande av
renoveringen. Mer information om detta finns på hemsidan.
Styrelsen
Indira Babic, ordförande
Pablo Utter, ledamot
Joachim Andersson, ledamot
Cecilia Goldsmith, suppleant
Johan Hammarlund, sekreterare, ledamot
Andreas Runsö, ledamot
Karola Jia Li, suppleant, sekreterare
Inge Gustafsson, HSB ledamot