Leverans av journalhandling i lådor för arkivering

SOCIALFÖRVALTNINGEN
RUTIN
2017-02-21
Annika Nilsson, [email protected]
Beslutad av MAS 2017-02-21
Leverans av journalhandling i lådor
för arkivering

Ej aktuella dosrecept och signeringslistor läggs i avsedd låda årsvis på
enheten (om inte patienten är född 5, 15, 25, då läggs de i journalen direkt).

Då lådan ska transporteras till kommunhuset för arkivering, märks den
med vad lådan innehåller och vilket årtal.

Beställ transport av vaktmästaren på Sannerud och meddela MAS så hon
kan ta emot dessa.
Är inte MAS på plats får inte leverans ske.
KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Sida 1 av 1